Bërthama e avulluesit

Avullimi është procesi fizik i shndërrimit të lëngut në gjendje të gaztë.Në përgjithësi, një avullues është një objekt që shndërron një substancë të lëngshme në një gjendje të gaztë.Në industri ka një numër të madh avulluesish, ndër të cilët avulluesit që përdoren në sistemet ftohëse janë një prej tyre.Avulluesi është një pjesë shumë e rëndësishme e katër pjesëve kryesore të ftohjes.Lëngu i kondensuar me temperaturë të ulët kalon përmes avulluesit, shkëmben nxehtësinë me ajrin e jashtëm, avullon dhe thith nxehtësinë dhe arrin efektin e ftohjes.Avulluesi përbëhet kryesisht nga dy pjesë, një dhomë ngrohjeje dhe një dhomë avullimi.Dhoma e ngrohjes siguron nxehtësinë e nevojshme për avullimin tek lëngu për të nxitur vlimin dhe avullimin e lëngut;dhoma e avullimit ndan plotësisht fazat e gazit dhe të lëngët.