Kolektor i shkarkimit

Koleksioni i shkarkimit është i lidhur me bllokun e cilindrit të motorit, dhe gazi i shkarkimit të secilit cilindri mblidhet dhe drejtohet në kolektorin e shkarkimit me tubacione të degëzuara.Kërkesa kryesore për të është zvogëlimi i rezistencës së shkarkimit sa më shumë që të jetë e mundur dhe shmangia e ndërhyrjeve të ndërsjella midis cilindrave.Kur shkarkimi është shumë i përqendruar, cilindrat do të ndërhyjnë me njëri-tjetrin, domethënë, kur një cilindër është i rraskapitur, ai thjesht godet gazin e shkarkimit të pashkarkuar nga cilindrat e tjerë.Në këtë mënyrë, ajo do të rrisë rezistencën e shkarkimit, duke ulur kështu prodhimin e motorit.Zgjidhja është që të ndahet sa më shumë shkarkimi i çdo cilindri, një degë për çdo cilindër, ose një degë për dy cilindra, dhe të zgjasë çdo degë sa më shumë që të jetë e mundur dhe të formësohet në mënyrë të pavarur për të zvogëluar ndikimin e ndërsjellë të gazit në tuba të ndryshëm.

12Tjetra >>> Faqe 1/2