Ndërprerës presioni

Ndërprerësi i presionit është instaluar në tubacionin e qarkullimit të ftohësit të kondicionerit të makinës për të zbuluar presionin e sistemit të qarkullimit të ftohjes dhe për të aktivizuar qarkun përkatës të mbrojtjes kur presioni është jonormal për të parandaluar dëmtimin e sistemit.Ekipi ynë ka aftësi të forta R&D dhe teknologjia e tij mbulon silikonin e difuzionit, rezistorët qeramikë, kondensatorët qeramikë dhe proceset e mikro-shkrirjes së qelqit.Dhe ka zhvilluar në mënyrë aktive lloje të tjera sensorësh.