Rezistencë

Rezistenca është një komponent elektronik me dy terminale që kufizon kalimin e rrymës në qark, përgjithësisht brenda motorit të ventilatorit.Pajisjet e përparuara të prodhimit janë miratuar për të siguruar cilësinë e produktit.Ne vëzhgojmë kërkesat e avancuara ndërkombëtare të specifikimeve industriale për të kryer inspektim dhe testim të rreptë në secilin proces, dhe vazhdimisht përmirësojmë teknologjinë.Produkti krenohet me meritat që përfshijnë, por pa u kufizuar në teknologjinë kryesore, konfigurimin e arsyeshëm, raportin e lartë të efikasitetit të energjisë, raportin e jashtëzakonshëm të ftohtësisë, kapacitetin e fortë frigoriferik, zhurmën e ulët, kursimin e energjisë, përdorimin e shëndetshëm, miqësor ndaj mjedisit, performancë të qëndrueshme dhe të besueshme dhe të ulët kostot e mirëmbajtjes.